มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24234' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19477,2217,8024,9500,4756,13547,24110,2197,20390,4713,19732,8865,18315,11727,20573,5115,4406,9580 Array ( [0] => 19477 [1] => 2217 [2] => 8024 [3] => 9500 [4] => 4756 [5] => 13547 [6] => 24110 [7] => 2197 [8] => 20390 [9] => 4713 [10] => 19732 [11] => 8865 [12] => 18315 [13] => 11727 [14] => 20573 [15] => 5115 [16] => 4406 [17] => 9580 )