มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24234' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18126,18287,2217,10092,4095,20032,13947,1780,8037,22307,24233,20727,13874,13935,13879,23022,342,13091 Array ( [0] => 18126 [1] => 18287 [2] => 2217 [3] => 10092 [4] => 4095 [5] => 20032 [6] => 13947 [7] => 1780 [8] => 8037 [9] => 22307 [10] => 24233 [11] => 20727 [12] => 13874 [13] => 13935 [14] => 13879 [15] => 23022 [16] => 342 [17] => 13091 )