มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24234' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19632,19406,20561,19818,21133,19405,13547,14624,16197,18717,11718,18295,53,80,22664,13945,24726,12431 Array ( [0] => 19632 [1] => 19406 [2] => 20561 [3] => 19818 [4] => 21133 [5] => 19405 [6] => 13547 [7] => 14624 [8] => 16197 [9] => 18717 [10] => 11718 [11] => 18295 [12] => 53 [13] => 80 [14] => 22664 [15] => 13945 [16] => 24726 [17] => 12431 )