มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24234' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22987,5956,14899,8881,16201,13092,18313,51,19477,23344,19406,18652,9980,4096,64,21858,18319,20383 Array ( [0] => 22987 [1] => 5956 [2] => 14899 [3] => 8881 [4] => 16201 [5] => 13092 [6] => 18313 [7] => 51 [8] => 19477 [9] => 23344 [10] => 19406 [11] => 18652 [12] => 9980 [13] => 4096 [14] => 64 [15] => 21858 [16] => 18319 [17] => 20383 )