มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24230' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22152,16485,16489,22763,17082,21431,18450,16494,22680,24585,24073,25217,23557,12006,23683,16491,15374,17083 Array ( [0] => 22152 [1] => 16485 [2] => 16489 [3] => 22763 [4] => 17082 [5] => 21431 [6] => 18450 [7] => 16494 [8] => 22680 [9] => 24585 [10] => 24073 [11] => 25217 [12] => 23557 [13] => 12006 [14] => 23683 [15] => 16491 [16] => 15374 [17] => 17083 )