มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18447,11926,12008,17084,23970,15374,23069,23070,21435,15148,12005,20013,16493,24072,18448,22761,14719,17088 Array ( [0] => 18447 [1] => 11926 [2] => 12008 [3] => 17084 [4] => 23970 [5] => 15374 [6] => 23069 [7] => 23070 [8] => 21435 [9] => 15148 [10] => 12005 [11] => 20013 [12] => 16493 [13] => 24072 [14] => 18448 [15] => 22761 [16] => 14719 [17] => 17088 )