มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21432,24230,14699,17084,22037,24073,17089,22765,22156,18447,15148,16490,16496,22154,17082,12007,16485,22762 Array ( [0] => 21432 [1] => 24230 [2] => 14699 [3] => 17084 [4] => 22037 [5] => 24073 [6] => 17089 [7] => 22765 [8] => 22156 [9] => 18447 [10] => 15148 [11] => 16490 [12] => 16496 [13] => 22154 [14] => 17082 [15] => 12007 [16] => 16485 [17] => 22762 )