มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21431,22906,24585,22764,16397,17089,14719,23557,16490,22761,23970,24073,23070,22907,17088,20013,12008,17086 Array ( [0] => 21431 [1] => 22906 [2] => 24585 [3] => 22764 [4] => 16397 [5] => 17089 [6] => 14719 [7] => 23557 [8] => 16490 [9] => 22761 [10] => 23970 [11] => 24073 [12] => 23070 [13] => 22907 [14] => 17088 [15] => 20013 [16] => 12008 [17] => 17086 )