มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12007,18449,21435,20013,22907,22766,16488,16495,22763,17083,23683,22860,23558,16498,12004,23970,17089,18451 Array ( [0] => 12007 [1] => 18449 [2] => 21435 [3] => 20013 [4] => 22907 [5] => 22766 [6] => 16488 [7] => 16495 [8] => 22763 [9] => 17083 [10] => 23683 [11] => 22860 [12] => 23558 [13] => 16498 [14] => 12004 [15] => 23970 [16] => 17089 [17] => 18451 )