มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22906,16485,16487,16496,21433,17087,23556,17086,15148,22153,17088,14699,17085,24073,16493,17084,25219,22152 Array ( [0] => 22906 [1] => 16485 [2] => 16487 [3] => 16496 [4] => 21433 [5] => 17087 [6] => 23556 [7] => 17086 [8] => 15148 [9] => 22153 [10] => 17088 [11] => 14699 [12] => 17085 [13] => 24073 [14] => 16493 [15] => 17084 [16] => 25219 [17] => 22152 )