พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song CD release from anime series "Kuroko's Basketball"

q select pid from dex_product where pid<>'2422' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1448,14836,14839,13681,14846,14844,15166,1444,1446,14832,2425,1415,1435,1449,14833,1348,19123,2421 Array ( [0] => 1448 [1] => 14836 [2] => 14839 [3] => 13681 [4] => 14846 [5] => 14844 [6] => 15166 [7] => 1444 [8] => 1446 [9] => 14832 [10] => 2425 [11] => 1415 [12] => 1435 [13] => 1449 [14] => 14833 [15] => 1348 [16] => 19123 [17] => 2421 )