พรีออเดอร์จำกัด

.

500 BAHT
600 BAHT

Ending song CD release from the TV anime series "Kuroko no Basket" (original manga is published in Shonen Jump magazine). Includes 3 songs, and this edition contains a bonus DVD with the music clip. *Unless otherwise indicated, DVDs are region-2 encoded

q select pid from dex_product where pid<>'2421' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13681,15165,14837,2427,1685,1725,9790,1447,19029,1422,2432,14836,2422,1343,2429,14835,19122,14846 Array ( [0] => 13681 [1] => 15165 [2] => 14837 [3] => 2427 [4] => 1685 [5] => 1725 [6] => 9790 [7] => 1447 [8] => 19029 [9] => 1422 [10] => 2432 [11] => 14836 [12] => 2422 [13] => 1343 [14] => 2429 [15] => 14835 [16] => 19122 [17] => 14846 )