พรีออเดอร์จำกัด

.

500 BAHT
600 BAHT

Ending song CD release from the TV anime series "Kuroko no Basket" (original manga is published in Shonen Jump magazine). Includes 3 songs, and this edition contains a bonus DVD with the music clip. *Unless otherwise indicated, DVDs are region-2 encoded

q select pid from dex_product where pid<>'2421' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1449,14843,2424,14845,1725,1685,14840,15165,2422,14833,2433,14835,1349,19122,21799,15166,2431,14842 Array ( [0] => 1449 [1] => 14843 [2] => 2424 [3] => 14845 [4] => 1725 [5] => 1685 [6] => 14840 [7] => 15165 [8] => 2422 [9] => 14833 [10] => 2433 [11] => 14835 [12] => 1349 [13] => 19122 [14] => 21799 [15] => 15166 [16] => 2431 [17] => 14842 )