<< ทั้งชุด 3 เล่มจบ >>

ที่นี่คือสถานที่แห่งหนึ่งในแถบคินคิ ที่ซึ่งมีแต่ภูเขากับแม่น้ำ แต่ก็มีทะเลสาบอยู่ด้วย อายาฮาชิ อาคาริ

ที่มาพักอยู่บ้านคุณปู่ เพราะจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ต้องมาช่วยงานที่ร้านสะดวกซื้อเล็กๆ ที่คุณย่า

ซึ่งตายไปแล้วเคยบริหารอยู่ แต่ไม่รู้ว่าทำไมร้านที่อยู่กลางป่าเขาที่แทบจะไม่มีลูกค้ามาแบบนี้ ถึงได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง...

 

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24190' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4701,8962,20105,4044,10715,20172,5676,5964,15789,9932,21966,6661,22090,508,22606,18944,2971,16227 Array ( [0] => 4701 [1] => 8962 [2] => 20105 [3] => 4044 [4] => 10715 [5] => 20172 [6] => 5676 [7] => 5964 [8] => 15789 [9] => 9932 [10] => 21966 [11] => 6661 [12] => 22090 [13] => 508 [14] => 22606 [15] => 18944 [16] => 2971 [17] => 16227 )