มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24166' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12950,15018,23983,15019,18251,11681,12297,12298,12949,11988,13706 Array ( [0] => 12950 [1] => 15018 [2] => 23983 [3] => 15019 [4] => 18251 [5] => 11681 [6] => 12297 [7] => 12298 [8] => 12949 [9] => 11988 [10] => 13706 )