มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ชินจิโร่สวมสูทชุดใหม่ ทะลวงฟันฝ่าด้วยความเชื่อมั่น
โมโรโบชิทะยานสู่สมรภูมิพร้อมกับขุมอำนาจใหม่ วินดัม

ณ ฮ่องกงที่กลายเป็นศึกย่อมๆ ระหว่างหน่วยวิทยะ VS สหพันธ์หมู่ดาว เผชิญหน้าสองพี่น้องราชสีห์!

คานกำลังเริ่มสั่นคลอนด้วยสองฝ่ายที่ฝีมือทัดเทียมกัน ทว่า ทางเลือกที่สหพันธ์หมู่ดาวตกลงปลงใจก็คือ—!!

q select pid from dex_product where pid<>'24165' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21063,24094,23891,11781,22098,10911,22232,14317,17366,11684,11782,20054,6346,3977,12898,10913,12899,21733 Array ( [0] => 21063 [1] => 24094 [2] => 23891 [3] => 11781 [4] => 22098 [5] => 10911 [6] => 22232 [7] => 14317 [8] => 17366 [9] => 11684 [10] => 11782 [11] => 20054 [12] => 6346 [13] => 3977 [14] => 12898 [15] => 10913 [16] => 12899 [17] => 21733 )