สินค้าเหลือน้อย

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ในอดีตเมืองฟูโตะเคยถูกองค์กรชั่วร้ายจู่โจม เปลี่ยนผู้คนให้เป็นสัตว์ประหลาดด้วยไกอาเมมโมรี แม้องค์กรนั้นจะล่มสลายไปแล้ว แต่ไกอาเมมโมรียังคงทำให้เกิดคดีเหนือธรรมชาติเรื่อยมา

โชทาโร่และฟิลิป สองนักสืบเอกชนจึงต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า 'โดพันท์' โดยการแปลงร่างเป็นมาสค์ไรเดอร์ ดับเบิล

นี่คือเล่มที่ 2 ของ "มาสค์ไรเดอร์ ดับเบิล" ผลงานชิ้นเอกของมาสค์ไรเดอร์ยุคเฮเซย์!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24164' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2129,8523,24546,2126,9321,2125,2124,23686,24010,6113,2127,2192,7225,11350,23873,8479,18724,16618 Array ( [0] => 2129 [1] => 8523 [2] => 24546 [3] => 2126 [4] => 9321 [5] => 2125 [6] => 2124 [7] => 23686 [8] => 24010 [9] => 6113 [10] => 2127 [11] => 2192 [12] => 7225 [13] => 11350 [14] => 23873 [15] => 8479 [16] => 18724 [17] => 16618 )