มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

อยากมีชีวิตรอดจนถึงขั้นสังเวยชีวิตคนอื่นหรือเปล่า?
จะลงคะแนนเสียงเลือกเครื่องสังเวยให้เพื่อนร่วมห้องเพื่อมีชีวิตรอด? หรือว่าจะสมัครใจเป็นเครื่องสังเวยเองเพื่อช่วยชีวิตคนอื่น?
ขณะพวกนักเรียนกำลังสับสนต่อหน้าตัวเลือกที่แสนโหดร้ายนั้น ก็ถูกซ้ำเติมด้วยกฎของเกมที่เปลี่ยนไป นั่นคือ ‘การลดค่า’ ของผู้สมัครใจ...สิ่งนี้ยิ่งกระตุ้นให้ความคิดของพวกเขาเอนเอียงไปทางลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกเพื่อนร่วมห้องของตัวเองเป็นเครื่องสังเวย!
ท่ามกลางสถานการณ์นั้น ชิโนฮาระ จุนอิจิก็กำลังโดดเดี่ยวจากเพื่อนร่วมห้องมากขึ้นทีละน้อย เพราะเรื่องเข้าใจผิดและแนวคิดที่สวนทางกัน...
เขาจะถูกเลือกเป็นเครื่องสังเวยหรือไม่ และเกมเอาชีวิตรอดอันโหดร้ายนี้จะดำเนินต่อไปเช่นไร...

  • BUNSHOU
q select pid from dex_product where pid<>'24131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6571,22241,16127,19744,24488,6426,8984,24099,3150,4831,21459,21674,6632,5236,6275,1707,1568,8253 Array ( [0] => 6571 [1] => 22241 [2] => 16127 [3] => 19744 [4] => 24488 [5] => 6426 [6] => 8984 [7] => 24099 [8] => 3150 [9] => 4831 [10] => 21459 [11] => 21674 [12] => 6632 [13] => 5236 [14] => 6275 [15] => 1707 [16] => 1568 [17] => 8253 )