สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24123' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13389,13382,15700,8298,7778,18352,22854,23038,15887,16433,19424,13383,13391,18358,10756,18139,22639,9671 Array ( [0] => 13389 [1] => 13382 [2] => 15700 [3] => 8298 [4] => 7778 [5] => 18352 [6] => 22854 [7] => 23038 [8] => 15887 [9] => 16433 [10] => 19424 [11] => 13383 [12] => 13391 [13] => 18358 [14] => 10756 [15] => 18139 [16] => 22639 [17] => 9671 )