สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24122' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4755,15698,21854,12941,15696,14729,8428,8652,16597,14171,21142,8654,8502,21396,18360,14786,22403,21151 Array ( [0] => 4755 [1] => 15698 [2] => 21854 [3] => 12941 [4] => 15696 [5] => 14729 [6] => 8428 [7] => 8652 [8] => 16597 [9] => 14171 [10] => 21142 [11] => 8654 [12] => 8502 [13] => 21396 [14] => 18360 [15] => 14786 [16] => 22403 [17] => 21151 )