มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18765,22879,11110,6822,16217,20038,23817,10028,19831,22688,18716,2201,8887,20594,20566,17508,9500,44 Array ( [0] => 18765 [1] => 22879 [2] => 11110 [3] => 6822 [4] => 16217 [5] => 20038 [6] => 23817 [7] => 10028 [8] => 19831 [9] => 22688 [10] => 18716 [11] => 2201 [12] => 8887 [13] => 20594 [14] => 20566 [15] => 17508 [16] => 9500 [17] => 44 )