พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ มีนาคม 2020

1,000 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Kit Block
Scale: 1/24
Size: Approx. H82mm

[Set Contents]
-Main figure
-Cannon x1
-Heavy machine gun x1
-Mount arm x1
-Hand part (gripping hand, flat hand, weapon holding hand) for left & right
-PVC Hexagram x1
-Archive card x1
Details
Sculptor: Masakazu Tairin (MO Craft), Masashi Watanabe

/
q select pid from dex_product where pid<>'24104' and ( pcharacter='515' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18043,24103,17239,17303,17238,17653,21198,20851,17657,18042,17652,24102,24351,17658,23381,20939,24352,24350 Array ( [0] => 18043 [1] => 24103 [2] => 17239 [3] => 17303 [4] => 17238 [5] => 17653 [6] => 21198 [7] => 20851 [8] => 17657 [9] => 18042 [10] => 17652 [11] => 24102 [12] => 24351 [13] => 17658 [14] => 23381 [15] => 20939 [16] => 24352 [17] => 24350 )