พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 20 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ มีนาคม 2020

1,000 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Kit Block
Scale: 1/24
Size: Approx. H82mm

[Set Contents]
-Main figure
-Large Sword x1
-Shield x1
-Mount arm x1
-Hand part (gripping hand, flat hand, weapon holding hand) for left & right
-PVC Hexagram x1
-Archive card x1
Details
Sculptor: Masakazu Tairin (MO Craft), Masashi Watanabe

/
q select pid from dex_product where pid<>'24103' and ( pcharacter='515' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17657,21107,20851,24350,23381,24351,20939,17303,24102,24104,21198,18043,17658,19184,18030,17238,17652,24352 Array ( [0] => 17657 [1] => 21107 [2] => 20851 [3] => 24350 [4] => 23381 [5] => 24351 [6] => 20939 [7] => 17303 [8] => 24102 [9] => 24104 [10] => 21198 [11] => 18043 [12] => 17658 [13] => 19184 [14] => 18030 [15] => 17238 [16] => 17652 [17] => 24352 )