มีสินค้า

260 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24093' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13044,10230,8241,11036,13045,11021,11027,8465,11031,11038,18676,18673,8433,18228,8467,19502,11170,8466 Array ( [0] => 13044 [1] => 10230 [2] => 8241 [3] => 11036 [4] => 13045 [5] => 11021 [6] => 11027 [7] => 8465 [8] => 11031 [9] => 11038 [10] => 18676 [11] => 18673 [12] => 8433 [13] => 18228 [14] => 8467 [15] => 19502 [16] => 11170 [17] => 8466 )