มีสินค้า

260 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24093' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18228,11021,13044,18679,19502,10230,14755,13045,11496,11031,18673,8466,11023,18676,8464,11027,9325,8467 Array ( [0] => 18228 [1] => 11021 [2] => 13044 [3] => 18679 [4] => 19502 [5] => 10230 [6] => 14755 [7] => 13045 [8] => 11496 [9] => 11031 [10] => 18673 [11] => 8466 [12] => 11023 [13] => 18676 [14] => 8464 [15] => 11027 [16] => 9325 [17] => 8467 )