มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24073' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22764,18784,12008,16499,18449,16397,23070,22760,17084,23683,22767,17204,22762,18797,18451,23023,12009,21432 Array ( [0] => 22764 [1] => 18784 [2] => 12008 [3] => 16499 [4] => 18449 [5] => 16397 [6] => 23070 [7] => 22760 [8] => 17084 [9] => 23683 [10] => 22767 [11] => 17204 [12] => 22762 [13] => 18797 [14] => 18451 [15] => 23023 [16] => 12009 [17] => 21432 )