มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22153,16488,22154,23069,22860,22155,17084,12009,24585,16499,12005,21435,24229,12004,12006,22762,23683,16495 Array ( [0] => 22153 [1] => 16488 [2] => 22154 [3] => 23069 [4] => 22860 [5] => 22155 [6] => 17084 [7] => 12009 [8] => 24585 [9] => 16499 [10] => 12005 [11] => 21435 [12] => 24229 [13] => 12004 [14] => 12006 [15] => 22762 [16] => 23683 [17] => 16495 )