มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22765,16494,17082,16497,24229,17085,23069,18784,17088,18452,18450,23070,22767,12009,16498,23558,21433,18448 Array ( [0] => 22765 [1] => 16494 [2] => 17082 [3] => 16497 [4] => 24229 [5] => 17085 [6] => 23069 [7] => 18784 [8] => 17088 [9] => 18452 [10] => 18450 [11] => 23070 [12] => 22767 [13] => 12009 [14] => 16498 [15] => 23558 [16] => 21433 [17] => 18448 )