มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16495,12007,25219,20013,18447,22154,22860,14719,21433,25217,16487,21434,16488,22680,23069,16493,17089,23023 Array ( [0] => 16495 [1] => 12007 [2] => 25219 [3] => 20013 [4] => 18447 [5] => 22154 [6] => 22860 [7] => 14719 [8] => 21433 [9] => 25217 [10] => 16487 [11] => 21434 [12] => 16488 [13] => 22680 [14] => 23069 [15] => 16493 [16] => 17089 [17] => 23023 )