มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16492,22761,18784,17087,23069,18452,11926,24230,15148,12050,16397,18451,16495,23023,12009,17084,21431,21435 Array ( [0] => 16492 [1] => 22761 [2] => 18784 [3] => 17087 [4] => 23069 [5] => 18452 [6] => 11926 [7] => 24230 [8] => 15148 [9] => 12050 [10] => 16397 [11] => 18451 [12] => 16495 [13] => 23023 [14] => 12009 [15] => 17084 [16] => 21431 [17] => 21435 )