พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 10 is Thailand. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24071' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19134,23341,11739,13679,19136,19132,22570,11550,11533,11099,20182,22573,15539,13203,11098,11553,11469,11546 Array ( [0] => 19134 [1] => 23341 [2] => 11739 [3] => 13679 [4] => 19136 [5] => 19132 [6] => 22570 [7] => 11550 [8] => 11533 [9] => 11099 [10] => 20182 [11] => 22573 [12] => 15539 [13] => 13203 [14] => 11098 [15] => 11553 [16] => 11469 [17] => 11546 )