พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 10 is Thailand. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24071' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13679,20182,13204,19136,21017,11740,22573,24525,15785,1984,24523,23341,11470,24521,11552,18206,1334,11739 Array ( [0] => 13679 [1] => 20182 [2] => 13204 [3] => 19136 [4] => 21017 [5] => 11740 [6] => 22573 [7] => 24525 [8] => 15785 [9] => 1984 [10] => 24523 [11] => 23341 [12] => 11470 [13] => 24521 [14] => 11552 [15] => 18206 [16] => 1334 [17] => 11739 )