พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 10 is Thailand. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24071' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1335,23639,10140,15785,19724,18211,1984,22574,21790,22571,20182,11534,19131,11553,13203,11098,15539,21712 Array ( [0] => 1335 [1] => 23639 [2] => 10140 [3] => 15785 [4] => 19724 [5] => 18211 [6] => 1984 [7] => 22574 [8] => 21790 [9] => 22571 [10] => 20182 [11] => 11534 [12] => 19131 [13] => 11553 [14] => 13203 [15] => 11098 [16] => 15539 [17] => 21712 )