พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

THE IDOLM@STER SideM WORLD TRE@SURE --a new CD series linked to the idol raising live game "IDOLM SideM LIVE ON ST@GE!". Includes one new song portraying each country and one theme song common throughout the "WORLD TRE@SURE" series. The stage for 10 is Thailand. Two songs plus one instrumental ver. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24071' and ( pcharacter='113' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11556,11739,18206,22753,19136,1335,13204,22570,19724,11740,11550,22713,11549,15785,19132,21711,11534,19131 Array ( [0] => 11556 [1] => 11739 [2] => 18206 [3] => 22753 [4] => 19136 [5] => 1335 [6] => 13204 [7] => 22570 [8] => 19724 [9] => 11740 [10] => 11550 [11] => 22713 [12] => 11549 [13] => 15785 [14] => 19132 [15] => 21711 [16] => 11534 [17] => 19131 )