สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart

This is a completed action toy designed for collectors.

/
q select pid from dex_product where pid<>'23980' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23978,24540,24535,23982,23877,23874,23879,24654,24340,23880,23981,24254,24544,24650,24539,24724,23875,23684 Array ( [0] => 23978 [1] => 24540 [2] => 24535 [3] => 23982 [4] => 23877 [5] => 23874 [6] => 23879 [7] => 24654 [8] => 24340 [9] => 23880 [10] => 23981 [11] => 24254 [12] => 24544 [13] => 24650 [14] => 24539 [15] => 24724 [16] => 23875 [17] => 23684 )