มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23978' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23982,24540,23977,24502,24920,24541,23880,23878,24981,24339,23980,24917,24340,24934,24535,24254,24980,23874 Array ( [0] => 23982 [1] => 24540 [2] => 23977 [3] => 24502 [4] => 24920 [5] => 24541 [6] => 23880 [7] => 23878 [8] => 24981 [9] => 24339 [10] => 23980 [11] => 24917 [12] => 24340 [13] => 24934 [14] => 24535 [15] => 24254 [16] => 24980 [17] => 23874 )