พรีออเดอร์

4,300 BAHT
4800 BAHT
พรีออเดอร์

** พิเศษสั่งจอง Blu-ray กับ shop.dexclub.com จะแถมฟรีทันที DVD Reconguista in G ฉบับลิขสิทธิ์ของไทย แผ่นที่ 1-2 แบบ Collector Edition สำหรับนำไปดูเทียบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น TV Series และภาพยนตร์ได้เลย

●Special Japanese edition exported from Japan full of gorgeous bonus features!
●Simultaneous worldwide release! (Blu-ray products export)
●Originally broadcast in 2014, "Reconguista in G", directed by General Director Yoshiyuki Tomino, returns as a five-part film series including new scenes and dubbing!
●The world premiere was held during Japan Expo 2019 in France. The theatrical release is planned to be launched both in Japan and overseas!
●Each Blu-ray volume will include a bonus documentary following Director Tomino, targeted at the fans of Yoshiyuki Tomino and “Reconguista in G”!


Photon Batteries, Earth's energy source, are brought down from space via the Capital Tower protected by the Capital Guard. Bellri Zenam, a Capital Guard cadet, gets involved in fending off an attack of pirates during his first practical training session, and helps to capture them.
He feels something mysterious with the captive girl Aida and finds himself being somehow able to activate the high performance mobile suit that she calls "G Self ”.
Staged in Regild Century, the era that comes after Universal Century ends, the boys and girls advance directly towards the truth of the world through their adventures.


■Special Description Guide - Mechas part (48 pages planned)
■Booklet in Japanese and English (16 pages planned)
■Bonus Blu-ray Disc including:
    - Documentary video on Yoshiyuki Tomino - Part I
    - Short videos "Mobile Suit School" (90 sec. x 3 ep.)
■Storyboards vol.1 (600 pages planned)
■Dubbing script (2 books)
■1st Promotional Clip
■Short Interview Clips with General Director Tomino (2 clips)
■Audio commentary
■Storage box illustrated by Ikuro Kuwana (Animation Director)
■Inner jacket illustrated by Ippei Gyobu (Mechanical Design)


Main Disc (1 disc):
1. Japanese DTS-HD Master Audio (2.1ch)
2. Japanese Linear PCM (Stereo)
Bonus Disc (1 disc):
1. Japanese Linear PCM (Stereo), partly Monaural


Main Disc (1 disc):
1. Japanese
2. English
3. French
4. Korean
5. Thai
6. Traditional Chinese (Taiwan / Hong Kong)
7. Simplified Chinese
Bonus Disc (1 disc):
1. None


Main Disc: 104 min. / Color / AVC / BD50G / 16:9 [1080p High Definition]
Bonus Disc: Approx. 20 min. / Color / AVC / BD25G / 16:9 [1080i High Definition], partly [1080p High Definition]

  • 1
  • Action , Robot , Sci-Fi , Supernatural
  • NTSC
24792 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 24792 )