มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23970' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12050,17089,15374,22156,21431,16487,22680,17085,16491,24072,18448,12007,14719,16496,12010,16495,22860,12005 Array ( [0] => 12050 [1] => 17089 [2] => 15374 [3] => 22156 [4] => 21431 [5] => 16487 [6] => 22680 [7] => 17085 [8] => 16491 [9] => 24072 [10] => 18448 [11] => 12007 [12] => 14719 [13] => 16496 [14] => 12010 [15] => 16495 [16] => 22860 [17] => 12005 )