พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12468,5466,6583,18135,23485,6278,6413,23631,19066,11985,11211,24218,21921,19367,11257,12966,10154,4832 Array ( [0] => 12468 [1] => 5466 [2] => 6583 [3] => 18135 [4] => 23485 [5] => 6278 [6] => 6413 [7] => 23631 [8] => 19066 [9] => 11985 [10] => 11211 [11] => 24218 [12] => 21921 [13] => 19367 [14] => 11257 [15] => 12966 [16] => 10154 [17] => 4832 )