พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1492,5177,20951,5167,9931,19990,20309,19473,6272,6279,5330,22163,17395,2861,23740,15157,4964,21672 Array ( [0] => 1492 [1] => 5177 [2] => 20951 [3] => 5167 [4] => 9931 [5] => 19990 [6] => 20309 [7] => 19473 [8] => 6272 [9] => 6279 [10] => 5330 [11] => 22163 [12] => 17395 [13] => 2861 [14] => 23740 [15] => 15157 [16] => 4964 [17] => 21672 )