พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22275,21800,2608,5653,2089,1428,2027,2245,10715,20201,9769,5682,20291,3895,7483,6197,17367,20915 Array ( [0] => 22275 [1] => 21800 [2] => 2608 [3] => 5653 [4] => 2089 [5] => 1428 [6] => 2027 [7] => 2245 [8] => 10715 [9] => 20201 [10] => 9769 [11] => 5682 [12] => 20291 [13] => 3895 [14] => 7483 [15] => 6197 [16] => 17367 [17] => 20915 )