พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3189,2380,13180,22051,25078,14553,9243,2888,3032,22968,25200,2746,5781,5404,5173,21231,4423,24578 Array ( [0] => 3189 [1] => 2380 [2] => 13180 [3] => 22051 [4] => 25078 [5] => 14553 [6] => 9243 [7] => 2888 [8] => 3032 [9] => 22968 [10] => 25200 [11] => 2746 [12] => 5781 [13] => 5404 [14] => 5173 [15] => 21231 [16] => 4423 [17] => 24578 )