พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8980,21667,12474,24114,13730,9813,12487,14047,23111,24099,8389,5621,21329,22911,24316,6246,4226,8261 Array ( [0] => 8980 [1] => 21667 [2] => 12474 [3] => 24114 [4] => 13730 [5] => 9813 [6] => 12487 [7] => 14047 [8] => 23111 [9] => 24099 [10] => 8389 [11] => 5621 [12] => 21329 [13] => 22911 [14] => 24316 [15] => 6246 [16] => 4226 [17] => 8261 )