พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23713,17668,2680,5409,4856,23014,19507,15581,4236,19754,7059,482,24665,4042,3879,5263,3671,21687 Array ( [0] => 23713 [1] => 17668 [2] => 2680 [3] => 5409 [4] => 4856 [5] => 23014 [6] => 19507 [7] => 15581 [8] => 4236 [9] => 19754 [10] => 7059 [11] => 482 [12] => 24665 [13] => 4042 [14] => 3879 [15] => 5263 [16] => 3671 [17] => 21687 )