พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22050,22288,22196,13736,8976,10637,22141,6763,10754,3649,7807,7781,19060,20485,3432,23085,3656,22502 Array ( [0] => 22050 [1] => 22288 [2] => 22196 [3] => 13736 [4] => 8976 [5] => 10637 [6] => 22141 [7] => 6763 [8] => 10754 [9] => 3649 [10] => 7807 [11] => 7781 [12] => 19060 [13] => 20485 [14] => 3432 [15] => 23085 [16] => 3656 [17] => 22502 )