พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9196,4693,22287,10161,262,10582,6661,22420,2693,18467,15833,2697,18557,14561,19697,2890,6793,22427 Array ( [0] => 9196 [1] => 4693 [2] => 22287 [3] => 10161 [4] => 262 [5] => 10582 [6] => 6661 [7] => 22420 [8] => 2693 [9] => 18467 [10] => 15833 [11] => 2697 [12] => 18557 [13] => 14561 [14] => 19697 [15] => 2890 [16] => 6793 [17] => 22427 )