พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."

q select pid from dex_product where pid<>'23943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20291,9122,10857,1291,6641,14612,3254,20089,10169,16722,10740,20995,23546,12982,4692,20990,3385,6274 Array ( [0] => 20291 [1] => 9122 [2] => 10857 [3] => 1291 [4] => 6641 [5] => 14612 [6] => 3254 [7] => 20089 [8] => 10169 [9] => 16722 [10] => 10740 [11] => 20995 [12] => 23546 [13] => 12982 [14] => 4692 [15] => 20990 [16] => 3385 [17] => 6274 )