พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1328,6139,11002,5403,22481,20955,7772,24443,1450,11537,8397,2850,15542,10986,14607,6501,8255,21238 Array ( [0] => 1328 [1] => 6139 [2] => 11002 [3] => 5403 [4] => 22481 [5] => 20955 [6] => 7772 [7] => 24443 [8] => 1450 [9] => 11537 [10] => 8397 [11] => 2850 [12] => 15542 [13] => 10986 [14] => 14607 [15] => 6501 [16] => 8255 [17] => 21238 )