พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22682,8551,22460,21695,22502,2868,9213,8642,5805,20472,10669,6070,5501,7348,5183,23552,23386,2609 Array ( [0] => 22682 [1] => 8551 [2] => 22460 [3] => 21695 [4] => 22502 [5] => 2868 [6] => 9213 [7] => 8642 [8] => 5805 [9] => 20472 [10] => 10669 [11] => 6070 [12] => 5501 [13] => 7348 [14] => 5183 [15] => 23552 [16] => 23386 [17] => 2609 )