พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2787,24315,20785,6189,23288,20913,10977,6471,2684,9481,21710,14792,8285,1525,3193,6642,1452,8982 Array ( [0] => 2787 [1] => 24315 [2] => 20785 [3] => 6189 [4] => 23288 [5] => 20913 [6] => 10977 [7] => 6471 [8] => 2684 [9] => 9481 [10] => 21710 [11] => 14792 [12] => 8285 [13] => 1525 [14] => 3193 [15] => 6642 [16] => 1452 [17] => 8982 )