พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3635,5263,5219,4946,23547,23627,23984,10443,9388,12471,20305,5660,20505,20292,3596,3039,19336,1493 Array ( [0] => 3635 [1] => 5263 [2] => 5219 [3] => 4946 [4] => 23547 [5] => 23627 [6] => 23984 [7] => 10443 [8] => 9388 [9] => 12471 [10] => 20305 [11] => 5660 [12] => 20505 [13] => 20292 [14] => 3596 [15] => 3039 [16] => 19336 [17] => 1493 )