พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9139,22887,22049,6512,1407,11019,23554,20261,7810,7260,1707,20184,10141,23495,20178,23117,25194,9813 Array ( [0] => 9139 [1] => 22887 [2] => 22049 [3] => 6512 [4] => 1407 [5] => 11019 [6] => 23554 [7] => 20261 [8] => 7810 [9] => 7260 [10] => 1707 [11] => 20184 [12] => 10141 [13] => 23495 [14] => 20178 [15] => 23117 [16] => 25194 [17] => 9813 )