พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21605,16326,19332,23464,14553,3644,5401,2608,19747,8836,5264,16505,5466,18620,20114,20545,4201,11216 Array ( [0] => 21605 [1] => 16326 [2] => 19332 [3] => 23464 [4] => 14553 [5] => 3644 [6] => 5401 [7] => 2608 [8] => 19747 [9] => 8836 [10] => 5264 [11] => 16505 [12] => 5466 [13] => 18620 [14] => 20114 [15] => 20545 [16] => 4201 [17] => 11216 )