พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Azusa Tadokoro sings an new outro theme song "Kandagawa JETGIRLS (Anime)."
 

q select pid from dex_product where pid<>'23942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3819,20950,21690,2691,25113,1523,3660,24614,18415,22166,21112,8505,21707,7337,9234,11529,22683,18661 Array ( [0] => 3819 [1] => 20950 [2] => 21690 [3] => 2691 [4] => 25113 [5] => 1523 [6] => 3660 [7] => 24614 [8] => 18415 [9] => 22166 [10] => 21112 [11] => 8505 [12] => 21707 [13] => 7337 [14] => 9234 [15] => 11529 [16] => 22683 [17] => 18661 )