พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22150,23029,21587,20471,20470,19531,23420,21590,20469,11772,21338,21588,21589,21584,21807,22417,20468,11775 Array ( [0] => 22150 [1] => 23029 [2] => 21587 [3] => 20471 [4] => 20470 [5] => 19531 [6] => 23420 [7] => 21590 [8] => 20469 [9] => 11772 [10] => 21338 [11] => 21588 [12] => 21589 [13] => 21584 [14] => 21807 [15] => 22417 [16] => 20468 [17] => 11775 )