พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19531,23411,24716,22417,21589,21587,20468,22150,20471,23029,20470,23644,21590,21807,11775,21584,20469,21588 Array ( [0] => 19531 [1] => 23411 [2] => 24716 [3] => 22417 [4] => 21589 [5] => 21587 [6] => 20468 [7] => 22150 [8] => 20471 [9] => 23029 [10] => 20470 [11] => 23644 [12] => 21590 [13] => 21807 [14] => 11775 [15] => 21584 [16] => 20469 [17] => 21588 )