พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23411,11776,21587,20471,22150,11773,23644,21590,20470,22417,11775,21588,20469,11772,21589,23420,19531,21584 Array ( [0] => 23411 [1] => 11776 [2] => 21587 [3] => 20471 [4] => 22150 [5] => 11773 [6] => 23644 [7] => 21590 [8] => 20470 [9] => 22417 [10] => 11775 [11] => 21588 [12] => 20469 [13] => 11772 [14] => 21589 [15] => 23420 [16] => 19531 [17] => 21584 )