พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23941' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19531,23411,22150,21589,23029,20471,23420,20470,22417,20469,21338,11772,21584,21807,20468,21590,21587,11775 Array ( [0] => 19531 [1] => 23411 [2] => 22150 [3] => 21589 [4] => 23029 [5] => 20471 [6] => 23420 [7] => 20470 [8] => 22417 [9] => 20469 [10] => 21338 [11] => 11772 [12] => 21584 [13] => 21807 [14] => 20468 [15] => 21590 [16] => 21587 [17] => 11775 )