พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

Yui Ninomiya brings the debut album.

q select pid from dex_product where pid<>'23940' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22882,3827,2867,5790,5438,18596,10848,2860,15559,12975,5654,8388,21648,1514,3658,4232,20583,1701 Array ( [0] => 22882 [1] => 3827 [2] => 2867 [3] => 5790 [4] => 5438 [5] => 18596 [6] => 10848 [7] => 2860 [8] => 15559 [9] => 12975 [10] => 5654 [11] => 8388 [12] => 21648 [13] => 1514 [14] => 3658 [15] => 4232 [16] => 20583 [17] => 1701 )