พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าวางประมาณ มีนาคม 2020

4,200 BAHT
4620 BAHT
พรีออเดอร์

  • Product size: Tall: 180mm / 7.08"inch
  • Material: ABS, PVC

Set Content

・ Body
・ 3 types of wrist replacement left and right
・ Light effect left and right (with wrist)
・ Light bullet effect right (with wrist)
・ Exclusive pedestal set

q select pid from dex_product where pid<>'23891' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11781,10911,7165,9709,21461,11684,21735,5536,3977,22098,21063,22232,12898,22873,11782,10280,12899,17366 Array ( [0] => 11781 [1] => 10911 [2] => 7165 [3] => 9709 [4] => 21461 [5] => 11684 [6] => 21735 [7] => 5536 [8] => 3977 [9] => 22098 [10] => 21063 [11] => 22232 [12] => 12898 [13] => 22873 [14] => 11782 [15] => 10280 [16] => 12899 [17] => 17366 )