พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 16 ตุลาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย กุมภาพันธ์ 2020

1,800 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Set of 2 Pre-painted Figures
Size: Approx. H65mm

[Set Contents]
-Figure x2
-Base x2 types
Details
Chimi Mega Buddy's NARUTO series present volume 3! This time it's the battle between the Uchiha brothers, which brought tears to fan's eyes, recreated in this figure set.
It is a set of 2 figures that are 65mm tall but have a big presence. You'll be able to enjoy recreating famous scenes with this pair as soon as you the figures are out of the box. You can enjoy subtle differences of the facial expression by adjusting the head's angle thanks to the ball joint in the neck.

q select pid from dex_product where pid<>'23890' and ( pcharacter='267' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14057,17527,17858,17526,23016,17523,12870,12507,12531,11723,18375,16228,22782,17524,16284,14058,17528,14059 Array ( [0] => 14057 [1] => 17527 [2] => 17858 [3] => 17526 [4] => 23016 [5] => 17523 [6] => 12870 [7] => 12507 [8] => 12531 [9] => 11723 [10] => 18375 [11] => 16228 [12] => 22782 [13] => 17524 [14] => 16284 [15] => 14058 [16] => 17528 [17] => 14059 )